Shortcuts:

IMAGE: Return to Main IMAGE: RSS Feed IMAGE: Show All Jobs

Position Details: Nhận tất cả CV ứng viên

Location: Hồ Chí Minh, HCM
Openings: 100
Salary Range:

Description:

NẾU ỨNG VIÊN CHƯA TÌM ĐƯỢC CÔNG VIỆC PHÙ HỢP THEO DANH SÁCH JOB (Show All Jobs), ỨNG VIÊN CÓ THỂ NỘP TRỰC TIẾP CV VÀO ĐÂY (Apply to Position) ĐỂ HUNTNEW CHỦ ĐỘNG LIÊN HỆ KHI CÓ JOB PHÙ HỢP

Thông tin liên hệ

Hotline: 0967.799.466

Email: hr@huntnewvietnam.vn

Perform an action:

IMAGE: Apply to Position
Powered by: OpenCATS - Applicant Tracking System